دسته: آّبشار تنگ تامرادی

آبشار تنگ تامرادی 0

آبشار تنگ تامرادی

بدون شک یکی از بکر ترین آّبشار های ایران آبشار تنگ تامرادی یاسوج است که شاید آوازه آن را شنیده باشید با نیلی پوش همراه باشید برای قدم زدن د رقلب طبیعت آبشار تنگ...